Powrót do strony głównej Kontakt z Bluetech Pomoc
Usługi Bluetech Oprogramowanie Akcesoria i podzespoły Komputery i notebookiOPIEKA INFORMATYCZNA
OUTSOURCING IT

OPIEKA INFORMATYCZNA

Jedną z podstawowych działalności naszej firmy są usługi serwisowe. Tego typu usługi świadczone są w dwóch formach:
 • stałe umowy serwisowe,
 • usługi doraźne.
Stałe umowy serwisowe - ta forma współpracy z Klientem zapewnia wysoką jakość pracy jego systemu komputerowego. Umowę serwisową proponujemy zwykle w przypadku większych instalacji komputerowych (np. sieci). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, jeżeli system Klienta, to np. jeden komputer z drukarką i oprogramowaniem do sprzedaży - w takim przypadku również oferujemy możliwość stałej współpracy przy zachowaniu relatywnie niskich cen i wysokiej jakości świadczonych usług. Umowa serwisowa zapewnia między innymi szybki czas reakcji serwisu oraz regularną diagnostykę sprzętu i oprogramowania. W ustalonych z Klientem odstępach czasu dokonujemy przeglądu komputerów, drukarek i innego sprzętu komputerowego, przeprowadzamy regularne testy antywirusowe. W zależności od umowy, w miejsce uszkodzonego sprzętu, na czas naprawy dostarczamy sprzęt zastępczy.

Drugą metodą współpracy są usługi doraźne.
Wiele firm nie wymaga stałych konsultacji. Oferujemy wtedy usługi doraźne. Oferujemy krótki czas reakcji i nasze doświadczenie. Warto nas sprawdzić tym bardziej, że nasze ceny są naprawdę atrakcyjne!

Umowy serwisowe opłacane są na zasadzie abonamentu miesięcznego w formie ryczałtu, a usługi doraźne opłacane są jednorazowo za wykonaną usługę.

Zakres działania objęty opieką informatyczną jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klientów, a do najczęściej spotykanych czynności można zaliczyć:

 • naprawy i modernizacje sprzętu komputerowego, konsultacje w zakresie możliwości i opłacalności jego modernizacji;
 • okresowe konserwacje komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 • administrację serwerami, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;
 • doradztwo w zakresie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania;
 • instalacja, konfiguracja i wdrażanie oprogramowania wspierającego działalność firmy;
 • usuwanie wirusów komputerowych oraz zapobieganie infekcjom;
 • wspomaganie użytkowników w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z użytkowaniem komputera oraz szkolenia w zakresie używania sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  powrót na górę

OUTSOURCING IT

Outsourcing IT polega na częściowym lub całkowitym przejęciu przez firmę zewnętrzną obsługi zasobów informatycznych. Jest to nowoczesna strategia zarządzania, która polega na oddaniu partnerowi zewnętrznemu - outsourcerowi zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na obszarach stanowiących podstawę jej działań. Outsourcing IT realizowany jest poprzez wykonywanie najtrudniejszych lub najbardziej pracochłonnych zadań związanych z systemem informatycznym.

Zakres usług outsourcingowych, które Państwu oferujemy obejmuje:

 • interwencje;
 • konserwacje;
 • wizyty kontrolne;
 • gwarantowany termin naprawy;
 • administrację zasobami informatycznymi;
 • podstawienia sprzętu;
 • wynajem zasobów informatycznych.
Każda z tych opcji jest dostępna jako gotowy produkt o precyzyjnie zdefiniowanych cechach. Outsourcing optymalizuje koszty obsługi systemu informatycznego oraz zapewnia ciągłość obsługi i szybkość interwencji, co zmniejsza do minimum ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych.

  powrót na górę
 


USŁUGI | OPROGRAMOWANIE | AKCESORIA I PODZESPOŁY | KOMPUTERY I NOTEBOOKI | KONTAKT | POMOC | STRONA GŁÓWNA